Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Διαβίβαση στοιχείων

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2014

partners

Σας ενημερώνουμε ότι με την ΠΟΛ 1195/2012, ορίζονται και διευκρινίζονται λεπτομέρειες ώστε μία σειρά επιχειρήσεων όπως «τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας και τα φροντιστήρια, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα δημόσια θεραπευτήρια και οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος». Τα στοιχεία αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα το Υπουργείο Οικονομικών να πληροφορείται για την δαπάνη ποσών που πραγματοποιεί ο κάθε φορολογούμενος αρχής γενομένης από την χρήση του 2011, ενώ οι επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το γραφείο μας και υποχρεώνονται στην αποστολή αυτή, θα ειδοποιηθούν ιδιαίτερα όταν ανοίξει η δικτυακή πύλη.

Σε παλαιότερη επιστολή μας είχαμε πληροφορήσει για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος elenxis και στην προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα οικονομικό και φορολογικό προφίλ κάθε φορολογούμενου. Πιστεύουμε ότι και αυτή η εγκύκλιος βρίσκεται προς την ίδια κατεύθυνση και οι συνεπείς φορολογούμενοι δεν έχουν να φοβηθούν από τέτοιου είδους μέτρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τέτοιου είδους μέτρα έπρεπε να έχουν εφαρμοστεί εδώ και πολύ καιρό και πιθανόν να μην είχαμε φτάσει σε αυτή την οικονομική κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Είχαμε δηλώσει και στην παλιότερη επιστολή μας ότι δεν είμαστε αντίθετοι στην μηχανογράφηση του συστήματος, ούτε στην τάξη και στην φορολογική ισότητα και δικαιοσύνη που πρέπει να επικρατεί στην αγορά, ώστε οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε ένα «καθαρό» περιβάλλον και να υπάρχουν συνθήκες τέτοιες ώστε δεν θα είναι ευνοημένοι οι ριψοκίνδυνοι οι οποίοι αδιαφορούν για καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μας προβληματίζει η απόδοση που θα έχουν αυτά τα μέτρα την χρονική στιγμή που εφαρμόζονται.