Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Εξελίξεις και Φορολογικές Δηλώσεις

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

partners

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ   ΚΑΙ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

            Άρχισε και φέτος η υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης και πλην ορισμένων ιδιαίτερων περιπτώσεων αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με την χρήση κωδικών πρόσβασης στην ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ).

Στις δηλώσεις αυτές δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αλλαγές όσον αφορά την συμπλήρωση τους σε σχέση με αυτές του προηγουμένου έτους, αλλά οι αλλαγές εντοπίζονται στους μεγαλύτερους φόρους που θα προκύψουν για ακόμη μία χρονιά, λόγω των αλλαγών στην φορολογική νομοθεσία, οι οποίοι για τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και τις εταιρείες θα είναι τόσο αυξημένοι που δεν θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστούν εξοντωτικοί.

                Οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβληθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο εξελίσσεται τόσο με την εφαρμογή «έμμεσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων» (Αρ. πρωτ.: ΔΕΣ Α 1077357 ΕΞ 10.5.2013 ΦΕΚ Β' 1136/10-05-2013), όσο και με την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων όπως εισοδήματα, παρακρατημένοι φόροι, τόκοι καταθέσεων, σπίτια, αυτοκίνητα και άλλα. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε και το άρθρο 60 του Ν.4174/13, «παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια» σχετικά με τον ρόλο και τις ευθύνες των λογιστών. Τα θέματα αυτά τα είχαμε εντοπίσει και είχαμε εκφράσει τις απόψεις μας από τον Δεκέμβριο του 2010, και πιστεύουμε οτι με την πρακτική μας αυτή αυξάνουμε την ποιότητα υποστήριξης αυτών που εμπιστεύονται το γραφείο μας.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Το γραφείο μας είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει όσους μας εμπιστευθούν και αυτή τη χρονιά για την σύνταξη και την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων αλλά κρίνουμε απαραίτητη την παροχή ορισμένων οδηγιών για ενέργειες οι οποίες θα προετοιμάσουν την εργασία μας, θα διασφαλίσουν την ορθότητα της αλλά και θα μειώσουν το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 1. 1.Οι νέοι κωδικοί πρόσβασης στο TaxisNet είναι απαραίτητοι. Σας ενημερώνουμε ότι οι παλαιοί κωδικοί είναι ακόμη ενεργοί αλλά φρόνιμο θα ήταν και για την αποφυγή ταλαιπωρίας της τελευταίας στιγμής να γίνουν ενέργειες για την απόκτηση «ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥ» αν δεν διαθέτουμε. Πρόταση μας είναι ακόμη και η σύζυγος που μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένη χρήστης του TaxisNet, να ενεργήσει ώστε να αποκτήσει κωδικούς και κλειδάριθμο.
 2. 2.Ο νόμος ορίζει ότι για να ενεργήσουμε την υποβολή της δήλωσης πρέπει να μας παραδώσετε σχετική Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής.
 3. 3.Η ύπαρξη προσωπικής σας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail), μπορεί να μην είναι υποχρεωτική, αλλά αν υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, χρήσιμο θα ήταν να δημιουργήσετε μία και να μας την γνωστοποιήσετε.
 4. 4.Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης έχουν όσοι έχουν ξεπεράσει το 18ο έτος της ηλικίας τους με εξαίρεση μόνο για αυτή την χρονιά τα τέκνα που δηλώνονται προστατευόμενα στην δήλωση των γονέων τους και δεν έχουν υποχρέωση από άλλη αιτία.
 5. 5.Πολλά στοιχεία της δήλωσης είναι ήδη συμπληρωμένα αλλά φρόνιμο είναι τόσο να υπάρξουν τα σχετικά έγγραφα όσο και να ελεγχθούν αυτά από άλλα στοιχεία που διαθέτουμε π.χ. η βεβαίωση μισθού ή σύνταξης από τις καταθέσεις στην τράπεζα. Ακόμη απαραίτητο για την αποφυγή δυσάρεστων εκπλήξεων είναι να ελεγχθούν τα στοιχεία που προσδιορίζουν τα τεκμήρια.
 6. 6.Οι αποδείξεις ιατρικών και φαρμακευτικών δαπανών υπολογίζονται στην μείωση του φόρου ενώ οι αποδείξεις των οικογενειακών δαπανών είναι απαραίτητες μόνο σε μισθωτούς και συνταξιούχους.
 7. 7.Όσοι έχουν αποκτήσει μεταχειρισμένο επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο πρωτοκυκλοφόρησε στο εξωτερικό πιθανόν να χρειαστεί να αναζητήσουν την ημερομηνία 1ης άδειας κυκλοφορίας του στο εξωτερικό η οποία θα αναγραφεί στην δήλωση αντί της ημερομηνίας 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα η οποία αναγράφεται στο έντυπο της «ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 8. 8.Σχετικά με την συμπλήρωση του Ε9, θα χρειαστεί και ας μην έχουμε αλλαγές να ενεργήσουμε για την συμπλήρωση του αριθμού παροχής ρεύματος αλλά και για τον «γεωγραφικό εντοπισμό» των αγροτεμαχίων απαντώντας με επιλογή προτεινόμενων απαντήσεων.

Πάντα θα επαναλαμβάνουμε ότι το γραφείο μας είναι έτοιμο να απαντήσει στα ερωτήματα σας και να υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια σας. Τέλος ενδεικτικά αναφέρουμε έγγραφα και δικαιολογητικά για την συμπλήρωση της δήλωσης.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 • Εισόδημα από ενοίκια (στοιχεία ενοικιαστών)
 • Βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων…
 • Επίδομα ανεργίας, ΕΚΑΣ
 • Βεβαιώσεις κερδών από συμμετοχή σε επιχειρήσεις
 • Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων (ελευθ. επαγγελμ, αποδείξεων δαπανών)
 • Αγοραπωλησία ακινήτων, αυτοκινήτων (συμβόλαια, τιμολόγια, Υπ. Δηλώσεις, άδειες κυκλοφ)
 • Συμβόλαια σύμβασης δανείων
 • Βεβαιώσεις πληρωμής τόκων δανείων
 • Ιατρικές δαπάνες
 • Στοιχεία ενοικίων κύριας κατοικίας ή κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν
 • Βεβαιώσεις τόκων καταθέσεων
 • Μερίσματα – κέρδη μετοχών
 • Βεβαιώσεις αποζημιώσεων (ασφαλιστικών κλπ)
 • Βεβαιώσεις σπουδών για τέκνα που σπουδάζουν
 • Βεβαιώσεις υγειονομικής υπηρεσίας της νομαρχίας για ποσοστό αναπηρίας
 • Βεβαιώσεις κερδών από λαχεία, ΛΟΤΤΟ κλπ
 • Μεταβολή οικογενειακής κατάστασης (αποδεικτικά στοιχεία), Α.Μ.Κ.Α. νέου μέλους
 • Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. ανιόντων (γονείς, παππούδες κλπ) που συνοικούν και βαρύνουν τους φορολογούμενους
 • Αγροτικά εισοδήματα
 • Μεταβολές στην περιουσιακή κατάσταση μέσα στο 2013
 • Δαπάνες περίθαλψης ηλικιωμένων
 • Αποδείξεις για δωρεές στο δημόσιο, σε Ιερούς Ναούς και Μονές, σε κοινωφελή ιδρύματα κλπ